Privacyverklaring MedicPlek B.V.

In deze privacyverklaring legt de besloten vennootschap Dental Plek B.V., gevestigd te (4207 HA) Gorinchem aan Vest 37, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 69350906 (hierna “MedicPlek”), uit welke persoonsgegevens MedicPlek verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
MedicPlek respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.medicplek.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. MedicPlek gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van MedicPlek te maken hebben. MedicPlek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van MedicPlek of wanneer u anderszins contact heeft met MedicPlek (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van MedicPlek), legt MedicPlek de door u opgegeven gegevens vast. MedicPlek bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Dit betreffen in principe enkel NAW-gegevens, e-mailadressen en eventueel telefoonnummers.

U kunt te allen tijde de website van MedicPlek anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met MedicPlek te delen.

Doelen
MedicPlek gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Zo kan MedicPlek met deze gegevens met u contracteren, facturen opstellen en contact met u opnemen indien nodig. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van MedicPlek of indien dit wettelijk verplicht is.

Tevens informeert MedicPlek geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van MedicPlek gelet op de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Beveiliging

MedicPlek draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– de website van MedicPlek is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,

– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies
MedicPlek maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

MedicPlek maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt MedicPlek inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MedicPlek heeft hier geen invloed op. MedicPlek heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten 

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door MedicPlek worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met MedicPlek opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@medicplek.nl.  Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wij leven de gegevensbeschermingswetgeving na en helpen u graag. Mocht u desalniettemin een klacht hebben, dan kunt u deze indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. MedicPlek behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie september 2020

arrow_drop_up arrow_drop_down