MedicPlek l hét online platform voor zorgprofessionals

Privacyverklaring MedicPlek B.V.

In deze privacyverklaring legt de besloten vennootschap Dental Plek B.V., gevestigd te (4207 HA) Gorinchem aan Vest 37, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 69350906 (hierna “MedicPlek”), uit welke persoonsgegevens MedicPlek verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.


Algemeen
MedicPlek respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.medicplek.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. MedicPlek gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van MedicPlek te maken hebben. MedicPlek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.


Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van MedicPlek of wanneer u anderszins contact heeft met MedicPlek (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van MedicPlek), legt MedicPlek de door u opgegeven gegevens vast. MedicPlek bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Dit betreffen in principe enkel NAW-gegevens, e-mailadressen en eventueel telefoonnummers.

U kunt te allen tijde de website van MedicPlek anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met MedicPlek te delen.


Doelen 
MedicPlek gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Zo kan MedicPlek met deze gegevens met u contracteren, facturen opstellen en contact met u opnemen indien nodig. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van MedicPlek of indien dit wettelijk verplicht is.

Tevens informeert MedicPlek geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van MedicPlek gelet op de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.


Beveiliging

MedicPlek draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • De website van MedicPlek is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
  • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.


Cookies
MedicPlek maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  


Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt MedicPlek inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MedicPlek heeft hier geen invloed op. MedicPlek heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.


Hotjar

Wij gebruiken Hotjar (tracking cookies) om de behoeften van onze gebruikers op onze website beter te begrijpen en onze service en gebruikerservaringen te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina’s doorbrengen, op welke links zij klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze service te verbeteren en te onderhouden met gebruikersfeedback.

Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, type apparaat (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Voordat Hotjar jouw gegevens verzamelt, controleert Hotjar altijd of jij de ‘Do Not Track’-instelling in je browser hebt ingeschakeld. Wanneer de ‘Do Not Track’-instelling in je browser is ingeschakeld, zal Hotjar van jou geen gegevens verzamelen. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.


LinkedIn (Insight Tag):
Op onze website maken we ook gebruik van conversietracking door middel van LinkedIn Insight Tag. LinkedIn Insight Tag is een hulpmiddel dat wordt aangeboden door LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Om deze conversietracking mogelijk te maken, is de LinkedIn Insight Tag in onze website geïntegreerd en wordt door LinkedIn een cookie op uw apparaat geplaatst. LinkedIn komt te weten dat u onze website hebt bezocht, en uw IP-adres wordt verzameld. Ook tijdstempels en gebeurtenissen zoals paginaweergaven worden bewaard. Dit maakt het voor ons mogelijk om het gebruik van onze website statistisch te evalueren, zodat we onze website continu kunnen optimaliseren. We kunnen bijvoorbeeld achterhalen via welke LinkedIn-advertentie of -interactie u op onze website terecht bent gekomen. Met deze informatie kunnen we de weergave van onze advertenties optimaliseren.

Meer informatie over conversietracking kunt u vinden op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595 (link is external). We willen u erop wijzen dat LinkedIn-gegevens bewaard en verwerkt kunnen worden op een manier die het mogelijk maakt ze in verband te brengen met het profiel van de betreffende gebruiker. Ook willen we u erop wijzen dat LinkedIn de gegevens voor haar eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken. Lees voor meer informatie LinkedIns privacybeleid, op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (link is external). Via de volgende link kunt u LinkedIn ervan weerhouden om uw gebruiksgedrag te analyseren en om u op interesse gebaseerde aanbevelingen te laten zien: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out (link is external). 


Facebook Retargeting (Pixel):
We maken gebruik van de basisversie van de Facebook-pixel. Dit doen we zodat wij en derden u op Facebook- en Instagram-platformen gepersonaliseerde advertenties kunnen laten zien. Het beheer van Facebook en Instagram is in handen van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook').

Om u dergelijke advertenties te kunnen laten zien, voorzien we Facebook via een pixel van informatie over uw gebruikersactiviteit op onze website en van bepaalde andere persoonsgegevens (zoals uw pixel-ID en het Facebook-cookie). Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, zogeheten http-headers (bijv. uw IP-adres en informatie over uw browser) en klikgegevens (de op onze website opgenomen knoppen waarop u hebt geklikt en de bijbehorende beschrijvingen, en de webpagina's die u hebt bezocht). Hierdoor kunnen gebruikers van onze website speciaal op hun interesses afgestemde advertenties ('Facebook Ads'/'Instagram Ads') te zien krijgen bij het bezoeken van de sociale netwerken Facebook en Instagram of bij het bezoeken van andere websites die van deze functie gebruikmaken, en kunnen wij ervoor zorgen dat onze website nog interessanter voor u wordt.

 

De gebruikte marketinghulpmiddelen zorgen ervoor dat uw browser een directe verbinding met de Facebook-server tot stand brengt. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook met behulp van de pixel verzamelt. Door de integratie van Facebook Custom Audience komt Facebook het te weten als u één van onze online aanbiedingen hebt bezocht en bekeken, of als u op een door ons getoonde advertentie hebt geklikt. Als u een geregistreerd gebruiker bent van een van de diensten van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw persoonlijke account bij de betreffende dienst koppelen. Ook als u niet geregistreerd staat bij Facebook of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de dienstverlener uw IP-adres en andere identificatoren kan achterhalen en bewaren. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden de doeltreffendheid van Facebook Ads meten, evalueren en optimaliseren. We krijgen van Facebook alleen geanonimiseerde rapporten.

 

Ingelogde gebruikers kunnen de functie Facebook Custom Audience uitschakelen op www.facebook.com/settings/ (link is external). Voor meer informatie over hoe Facebook deze gegevens verzamelt en gebruikt en voor informatie over uw rechten en keuzemogelijkheden op het gebied van privacybescherming verwijzen we u naar het Gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation (link is external)). Uw toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel kunt u te allen tijde met toekomstig effect intrekken via de volgende link: https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen (link is external). U moet dan wel zijn ingelogd bij Facebook of Instagram. Meer informatie over hoe Facebook gegevens verwerkt, kunt u vinden op www.facebook.com/about/privacy (link is external).


Uw rechten 

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door MedicPlek worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met MedicPlek opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@medicplek.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wij leven de gegevensbeschermingswetgeving na en helpen u graag. Mocht u desalniettemin een klacht hebben, dan kunt u deze indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


U kunt ook uw huidige cookie setting aan te passen. Klik hiervoor op de volgende link:

Mijn cookie voorkeuren aanpassen


Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. MedicPlek behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 10 juli 2023