Samenwerking Pharmeon en MedicPlek
Samenwerking Pharmeon en MedicPlek
12 januari 2021 

Samenwerking Pharmeon en MedicPlek

In gesprek met Vincent Frederiks (projectmanager en product owner Pharmeon) en Guus Vreeswijk (directeur MedicPlek).

“Met MedicPlek kunnen we onze klanten nu de voor hun ontbrekende ‘eDienst’ aanbieden”

Logo Pharmeon

Waarschijnlijk zijn veel lezers wel bekend met Pharmeon. Pharmeon is een grote speler op het gebied van websites, patiëntportalen en apps voor de eerstelijns zorgpraktijk. Door een koppeling tussen het informatiesysteem van de praktijk en hun online dienstverlening wordt een eHealthplatform gecreëerd voor veilige, professionele en efficiënte communicatie met patiënten. Door de grote veranderingen die hebben plaatsgevonden en ook nu nog steeds plaatsvinden in de zorg, staat ook de ontwikkeling in de dienstverlening van Pharmeon geen moment stil.

Op de website citeert de directeur van Pharmeon, Gideon Kreytz: “Toen we 20 jaar geleden begonnen met Pharmeon, moest ik het nut van een praktijkwebsite uitleggen. Nu ondersteunen we zorgverleners bij de online communicatie met hun patiënten. De toekomst? Ik denk dat de zorg een kanteling doormaakt. De zorgverlener van nu is de zorgbegeleider van de toekomst die ons als zorgconsument ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes rondom gezondheid. Naast onontbeerlijk persoonlijk contact, zullen eHealthdiensten daarbij een grote rol spelen.”

De regie bij de patiënt
Vincent: “Deze ontwikkeling gaat heel hard. Pharmeon is twintig jaar geleden begonnen als internetdienstverlener voor met name apotheken. Vanuit de vraag van klanten zijn we websites gaan bouwen. Nu ontwikkelen we allerlei diensten ter bevordering van de communicatie tussen patiënt en zorgverlener: websites, patiëntportalen, persoonlijke gezondheidsomgevingen en apps. Sinds een ruime vijf jaar geleden is de vraag naar patiëntportalen enorm toegenomen. Patiënten van vandaag de dag willen zelf de regie hebben. De toegang tot informatie is veel groter dan vroeger. Ook vinden er steeds meer virtuele consulten plaats. Deze waren al in opkomst, maar hebben door Corona een vlucht genomen.”

Samenwerken met andere zorgtakken
Guus: “MedicPlek richt zich met haar dienstverlening niet op de communicatie tussen zorgverlener en patiënt, maar juist op de communicatie tussen zorgverleners – mondzorg, huisartsen, fysio, apothekers en gezondheidscentra – onderling. MedicPlek is een gebruiksvriendelijk en veilig platform voor communicatie- en documentatiestromen.
Tot een maand geleden was het platform er alleen nog voor de mondzorgprofessionals (DentalPlek). Er waren zeker al plannen om uit te breiden naar andere zorgtakken, maar door een tweetal zaken hebben we hier een prioriteit van gemaakt. De eerste reden is dat we er uit vele gesprekken met zorgprofessionals – uit verschillende takken – achter kwamen dat de behoefte aan een platform als MedicPlek, juist nu, erg groot is. Sinds de coronacrisis is nog meer behoefte aan (het delen van) informatie. Hier werden en worden door praktijken veel verschillende tools voor gebruikt, zoals e-mail, Whatsapp en telefonie. De diversiteit veroorzaakt onduidelijkheid en ruis.
In het dataverkeer op DentalPlek zagen we de toegenomen behoefte aan communicatie sinds de Coronacrisis ook. Vanaf het begin van de crisis wordt op het platform wekelijks veel informatie geplaatst over wat de beste manier is om met de huidige situatie om te gaan en worden onderzoeken en richtlijnen gedeeld. Van de mondzorgprofessionals kregen we terug dat ze erg blij zijn met DentalPlek, omdat nu álle communicatie via het platform verloopt. Een goede reden dus om het platform ook beschikbaar te stellen voor zorgprofessionals uit andere takken dan de mondzorg!
De tweede reden kwam voort uit gesprekken met Pharmeon.”

Vincent: “We zien een toename in de vraag van onze klanten naar een sociaal intranet. Dit heeft ons aan het denken gezet. We hebben in het verleden wel intranetoplossingen voor klanten gebouwd, maar we wilden onze klanten graag iets nieuws bieden. Willen we zelf een intranet bouwen of houden wij ons bij onze core business: het ontwikkelen van diensten tussen zorgverlener en patiënt? Begin dit jaar ontmoette onze directeur, Gideon Guus op een event. Gideon was onder de indruk van DentalPlek: een mooi en modern platform met veel mogelijkheden. Deze ontmoeting leidde tot een eerste afspraak, waarbij ik aanhaakte. Vervolgens hebben Guus en ik in de afgelopen maanden klanten van ons bezocht, om hun wensen te inventariseren. Ook hebben we er een mailing uitgedaan. De conclusie was dat er zeker interesse voor MedicPlek is. Het platform voldoet precies aan de wensen van onze klanten. De prettige manier van samenwerken buiten de eigen organisatie om, het documentenbeheer en ook de interne communicatie die op een social media-achtige manier plaatsvindt. Die interesse is er niet alleen bij klanten uit de mondzorg, maar ook bij andere zorgtakken.”

MedicPlek en samenwerking met Pharmeon een feit
Guus: “Pharmeon gaf aan graag te willen samenwerken als we onze dienstverlening konden uitbreiden naar de andere zorgtakken. Hiermee kwam mijn wens in een stroomversnelling terecht. MedicPlek is een feit! Iedere zorgtak heeft een eigen platform, met toegespitste informatie en communicatie. Daarnaast is er de MedicPlek community. Hierin kunnen zorgmedewerkers contact leggen en samenwerken met collega’s uit andere zorgtakken en met zorgbedrijven. Ook kunnen ze bijvoorbeeld deelnemen aan alumnigroepen om kennis te delen en/of vraagstukken voor te leggen.”

Vincent: “De start van MedicPlek was ook de start van de samenwerking tussen Pharmeon en het platform. We zijn hier ontzettend blij mee. We kunnen onze klanten nu de voor hun ontbrekende ‘eDienst’ aanbieden. Dat gaan we ze laten weten ook. De nieuwsbrieven en social media berichten staan al klaar.”

Over de schrijver
Reactie plaatsen